20 czerwca 2016 - 26 czerwca 2016

W dniach od 20.06.2016 r. do 26.06.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+075 - 562+700, km 568+575 - 569+525,
 • nasypy - km 561+810 - 562+950, km 572+185 - 572+660, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga zbiorcza DZ-1,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 571+330 - 571+770, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DZ-6,
 • warstwa mrozoochronna - droga zbiorcza DZ-2,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 563+150 - 563+615, km 567+100 - 567+600.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie płyty pomostu,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - wykopy, beton podkładowy, beton konstrukcyjny fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - beton konstrukcyjny, izolacje z papy termozgrzewalnej, montaż odwodnienia,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - beton konstrukcyjny przyczółka,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypka konstrukcji stalowych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny kap chodnikowych,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - beton konstrukcyjny, izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - beton konstrukcyjny przyczółka.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - umocnienie skarp i dna rowu C.08 - km 570+750.