20 lipca - 26 lipca 2015

W tygodniu od 20.07 do 26.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 564+300 - 564+600, km 566+100 - 567+400, km 568+100 - 568+825, km 570+800 - 570+910, km 573+900 - 574+400, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-4,

- budowa nasypów - km 562+050 - 564+960, km 565+900 - 566+100, droga DP 1996B, km 571+300 - 571+860, km 572+700 - 573+075, droga DZ-6, DZ-7,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+600 - 571+860, droga powiatowa DP 1996B,

- wzmocnienie podłoża przez wymianę dynamiczną - km 575+150 - 575+290,

- roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - zbrojenie fundamentów,
 • obiekt WD-5 - ścianka szczelna, wykopy, beton podkładowy, zbrojenie fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - ścianka szczelna,
 • obiekt WD-7 - wykop, beton podkładowy,
 • obiekt WD-8 - wykop, ścianka szczelna,
 • obiekt PZ-10 - wykop, zbrojenie fundamentu,
 • obiekt WE-11 - beton podkładowy, zbrojenie fundamentu, wykop,
 • obiekt PZ-14 - ścianka szczelna,

 - kanalizacja deszczowa - km 573+000 - 573+550,

- przebudowa sieci elektroenergetycznych - km 569+400, km 574+050,

- roboty telekomunikacyjne - km 574+200,

- roboty melioracyjne:

 • rów C14 - wykop,
 • zbieracz Zb-12 - km 575+56,
 • kanalizacja - km 564+360,
 • zbiornik ZR-01 - km 563+175 - układanie płyt ażurowych,

 - przebudowa gazociągów:

 • kolizja G1 - km 563+450 - 564+166 - montaż i spawanie rur,
 • kolizja G3 - km 567+880 - 570+511 - montaż rur.