20 listopada - 26 listopada 2017

W dniach od 20.11.2017 do 26.11.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 stabilizacja podłoża - droga DD-4, DD-6A,
 warstwa mrozoochronna – droga DZ-4, DD-6A,
 podbudowa z kruszywa - łącznice L01, L02, L03, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki – droga DD-4,
 podbudowa bitumiczna - łącznice L01, L02, L03 węzeł Szumowo, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 warstwa wiążąca - łącznice L01, L02, L03,
 warstwa ścieralna – km 567+800 – 570+050, jezdnia zbierająco – rozprowadzająca, droga DZ-
6, DD-7A,
 humusowanie skarp i terenu - km 571+950 - 572+650, km 573+600 – 574+050,
 bariery ochronne – km 575+200 – 575+955,
 ogrodzenie drogowe – km 574+050 – 575+955,
 zieleń drogowa – km 561+043 – 567+674, km 571+950 – 572+670,
 MOP Ostrożne – nawierzchnia z kostki kamiennej, chodniki.

Roboty mostowe:
 obiekt PZ-9 - nasyp na najściach.

Roboty branżowe:
 ekrany akustyczne – betonowanie głowic ekran 5P, 4P; montaż podwalin ekran 10P.