21 sierpnia 2017 - 27 sierpnia 2017

W dniach od 21.08.2017 do 27.08.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+700 - 561+900, rowy przy JZR,
 • nasypy - km 561+700 - 561+900, km 573+625 - 573+900, droga DD-1, DZ-1, DZ-2, DD-7,
 • stabilizacja podłoża - droga DD-2B, DD-3, DZ-4,
 • warstwa mrozoochronna - km 571+700 - 561+900, km 571+800 - 572+300, droga DD-5,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 571+750 - 572+260,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+725 - 572+630,
 • podbudowa MCE - droga DZ-3,
 • warstwa wiążąca - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-5,
 • warstwa ścieralna - droga DZ-4,
 • MOP Ostrożne - krawężnik betonowy, chodnik z płyt.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, nasypy na najściach,
 • obiekt PZ-6A - zbrojenie, beton konstrukcyjny kap, krawężnik mostowy,
 • obiekt WD-8 - umocnienie skarp kostką betonową, hydrofobizacja betonu,
 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany,
 • obiekt PZ-14 - zbrojenie, beton fundamentu pod stożki,
 • obiekt PZ-14A - zbrojenie, beton fundamentu pod stożki,
 • obiekt WD-15 - hydrofobizacja betonu.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C02 - km 561+800 - wykop, narzut kamienny, faszyna.