21 września – 27 września 2015

W tygodniu od 21.09 do 27.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 561+600 - 563+950, km 573+750 - 575+800, DZ-2, DD-7,
 • nasypy - km 561+560 - 563+250, km 565+900 - 567+650, km 569+575 - 570+700, km 570+825 - 571+825, km 575+300 - 575+955, droga DP 2001B, droga DD-6,
 • stabilizacja podłoża pod nasyp - km 567+900 - 569+675,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 563+375 - 563+800, km 566+050 - 566+830, DZ-6,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+150 - 571+225, km 571+400 - 571+800, km 572+250 -572+350, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • wymiana dynamiczna - wzmocnienie podłoża - km 561+100 - 561+560,
 • warstwa odsączająca - km 564+950 - 566+700,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 565+325 - 567+400,
 • przepusty z blachy falistej - PS-2, PS-13.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - wbijanie pali prefabrykowanych,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianek szczelnych, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wykop, zbrojenie, beton konstrukcyjny, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zbrojenie fundamentów,

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+925 - 563+252, km 566+491 - 566+843, km 571+295 - 571+906, km 574+062 - 575+089,
 • roboty melioracyjne:

- rów C14 - umocnienie skarp - km 561+800,
- budowa zbieraczy Zb-11c - km 573+600.