22 maja 2017 - 28 maja 2017

W dniach od 22.05.2017 do 28.05.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 574+400 - 575+700, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga DZ-1,
 • nasypy - km 571+980 - 572+185, droga gminna Radwany- Wyszomierz droga DZ-1, droga DD-7,
 • stabilizacja podłoża – km 574+450 - 574+500,
 • warstwa mrozoochronna – km 567+600-568+000 km572+600 -572+650, droga powiatowa szumowo-Kalinowo, droga DZ-1B
 • podbudowa z kruszywa - km 567+650 - 568+000,
 • warstwa mrozoochronna – droga DZ-4,
 • podbudowa MCE - droga DZ-4,
 • podbudowa bitumiczna – km573+640 – 575+100, droga gminna Radwany – Wyszomierz,
 • warstwa ścieralna SMA - km 561+790 - 564+590,
 • ogrodzenia  - km 563+200 - 563+600,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 562+460 - 562+700,

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - umocnienie skarp kostką betonową, schody skarpowe,
 • obiekt PZ-4 -obrukowanie skarp
 • obiekt PZ-6A - beton konstrukcyjny kap,
 • obiekt WD-7- izolacje
 • obiekt WD-8 -beton konstrukcyjny kap i płyt przejściowych, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-9- zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych,
 • obiekt PZ-14a -zbrojenie,  beton konstrukcyjny, krawężnik mostowy,
 • obiekt WD-15 -nawierzchnia z żywic na kapach.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C01, C01.1, C10, C13, C14, C15 – roboty wykończeniowe,
 • telekomunikacja – km 571+215 –km 571+420, km 572+517 –montaż tablic zmiennej treści, kamer ,szaf sterowniczych,
 • ekrany akustyczne – ekran E11P km 574+594 – 574+790 – betonowanie pali i głowic, montaż słupów.