22 sierpnia 2016 - 28 sierpnia 2016

W dniach od 22.08.2016 r. do 28.08.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+750 - 562+100, km 573+000 - 573+500,
 • nasypy - km 561+850 - 562+050, km 573+625 - 573+800, MOP Ostrożne, droga gminna Radwany - Wyszomierz,  droga zbiorcza DZ-2,
 • stabilizacja GWN - km 561+043 - 561+350, km 570+150 - 570+300,
 • materac typu S8 - droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+950 - 572+150,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 570+000 - 570+120,
 • podbudowa bitumiczna - km 570+350 - 570+700,
 • podbudowa MCE - droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DZ-2,
 • humusowanie skarp i rowów - km 571+300 - 571+800.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - beton konstrukcyjny płyt, drenaż, montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - izolacje grube, odwodnienie, montaż krawężników,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zasypka przyczółków,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej, zasypki,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - montaż krawężników,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - beton podkładowy,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie ustroju nośnego, montaż wpustów,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - montaż konstrukcji stalowej - dokończenie,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - beton konstrukcyjny, odwodnienie,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - wykop pod fundament, beton podkładowy,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - beton podkładowy, izolacje grube, odwodnienie, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - odwodnienie.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 573+647 - 573+775, droga gminna Radwany - Wyszomierz.
 • roboty melioracyjne - montaż włazów - km 564+360, obrukowanie przepustu - rów C07 - km 568+650.