23 maja 2016 - 29 maja 2016

W dniach od 23.05.2016 r. do 29.05.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 569+750 - 570+050,
 • nasypy - km 562+250 - 561+100, km 567+680 - 567+725, km 572+260 - 572+660, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 563+950 - 564+100,
 • materac wzmacniający typ S8 - droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 568+350 - 568+600.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - wyciąganie ścianki szczelnej, izolacje cienkie,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - beton konstrukcyjny, izolacje cienkie,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - beton konstrukcyjny, montaż dylatacji,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypka, montaż konstrukcji stalowej B4,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zasypka, izolacje z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie płyty, izolacje cienkie, zasypka przyczółka,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie, montaż kotew talerzowych.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo,
 • roboty melioracyjne:
  • rów C05 - km 567+675 - montaż przepustu,
  • rów C14 - km 561+800 - wywóz nadmiaru gruntu.