23 października 2017 – 29 października 2017

W dniach od 23.10.2017 do 29.10.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - łącznice L01, L02, L03 węzeł Szumowo,

 • stabilizacja podłoża - droga DD-6,

 • podbudowa z kruszywa - droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki, droga DD-4, DD-7a,

 • podbudowa bitumiczna - droga DD-1, DD-2B, DZ-6,

 • warstwa wiążąca - droga DZ-6,

 • warstwa ścieralna - droga gminna Krajewo Budziły – Kalinowo, droga DD-1, DD-2B, DD-4, DD-5,

 • humusowanie pasa rozdziału - km 572+300 - 572+850,

 • bariery ochronne - km 566+150 - 566+300, km 568+740 - 569+047, km 571+500 - 572+460,

 • ogrodzenie drogowe - km 564+800 - 565+850, km 570+550 - 570+750.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - montaż balustrad schodów,

 • obiekt WD-7 - montaż odwodnienia,

 • obiekt WD-8 - ściek korytkowy, montaż odwodnienia,

 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp, ściek skarpowy,

 • obiekt PZ-12 - obrukowanie skarp, ściek korytkowy,

 • obiekt PZ-14 - montaż balustrad schodów,

 • obiekt PZ-14a - nawierzchnia ścieralna, montaż balustrad schodów,

 • obiekt WD-15 - montaż barier.

Roboty branżowe:

 • ekrany akustyczne: montaż słupów ekran 4P, 5P; montaż podwalin ekran 7P, 8P, 9P, 2L; montaż paneli ekran 2L, 7P, 8P, 9P.