24 kwietnia 2017 - 30 kwietnia 2017

W dniach od 24.04.2017 do 30.04.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 568+000 - 568+525, jezdnia zbierająco-rozprowadzająca, droga DZ-1, DZ-4, DZ-7.
 • nasypy - km 561+130 - 561+750, km 571+950 - 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • stabilizacja GWN - km 574+810 - 575+075, jezdnia zbierająco-rozprowadzająca,
 • materac typ SK - km 571+980 - 572+185,
 • warstwa mrozoochronna - droga DZ-1,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 574+400 - 574+700,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+300 - 571+800,
 • warstwa wiążąca - km 571+350 - 571+800,
 • MOP Ostrożne - układanie krawężników.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - zasypki,
 • obiekt PZ-6A - beton podkładowy, izolacje grube, deski gzymsowe, montaż krawężnika,
 • obiekt WD-7 - beton konstrukcyjny murów oporowych, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych, zasypki,
 • obiekt WE-13 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - beton podkładowy, beton konstrukcyjny, montaż krawężnika,
 • obiekt WD-15 - zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężnika.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C02 - km 561+800 - 561+950 - narzut kamienny, faszyna; rów C08, C10, C10.1 - wywóz nadmiaru gruntu.