24 lipca 2017 - 30 lipca 2017

W dniach od 24.07.2017 do 30.07.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+150 - 563+900, km 567+500 - 567+650, km 574+000 - 575+955 (rowy), droga DZ-6,
 • nasypy - km 561+070 - 561+500, km 573+900 - 574+100, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki, droga DD-1, DZ-4,
 • warstwa mrozoochronna - droga DZ-3, DZ-5, DD-4,
 • podbudowa z kruszywa - droga DD-4, DD-7,
 • warstwa ścieralna SMA - km 569+300 - 570+750, km 570+755 - 571+270,
 • warstwa ścieralna (beton asfaltowy) - droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga DZ-6,
 • humusowanie skarp i pasa rozdziału - km 568+650 - 568+750, km 573+625 - 575+955,
 • MOP Ostrożne - krawężniki betonowe, chodniki z płyt.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2A - krawężnik mostowy,
 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp,
 • obiekt WD-5 - hydrofobizacja betonu,
 • obiekt WD-7 - krawężnik mostowy, montaż wpustów,
 • obiekt WD-8 - umacnianie skarp,
 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp, nasypy na dojściach,
 • obiekt WD-15 - betonowanie ławy pod stożki.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C07 - km 569+650 - wykop, narzut kamienny, faszyna.
 • ekrany akustyczne - ekran E1L - km 566+848 - 566+931 - betonowanie głowic.