24 sierpnia - 30 sierpnia 2015

W tygodniu od 24.08 do 30.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 566+600 - 566+800, km 571+100 - 571+200, km 572+600 - 572+750,
 • nasypy - km 562+450 - 563+500, km 565+100 - 567+675, km 568+125 - 570+720, km 570+800 - 571+850, km 572+750 - 574+100, DP 1996B, DP 2001B, DZ-4, DZ-5,
 • wykopy - km 562+150 - 563+225, km 566+300 - 566+800,
 • stabilizacja GWN - km 564+575 - 565+000, km 565+000 - 565+325,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+500 - 571+825,
 • warstwa mrozoochronna - km 564+520 - 564+900,
 • przepusty z blachy falistej PS-2, PS-8 i PS-9.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ław,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - wyciąganie ścianek szczelnych, zasypywanie fundamentów, zbrojenie fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie i betonowanie  ław fundamentowych i przyczółka,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - betonowanie  ław fundamentowych,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - betonowanie  ław fundamentowych,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie i betonowanie podpór, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie i betonowanie  ław fundamentowych i słupów podpory,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie i betonowanie podpory przyczółka,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - wbijanie ścianki szczelnej, wykonywanie kolumn DSM pod podporę,
 • obiekty PZ-14, PZ-14A - km 573+595 - wbijanie ścianki szczelnej, wymiana gruntu pod podporę, zbrojenie ławy,

Roboty branżowe:

- kanalizacja deszczowa - km 573+000 - 573+400,

- budowa wodociągu - km 573+000 - 573+300,

- roboty telekomunikacyjne - km 570+120 - 570+250, km 574+000 - 574+900,

- roboty melioracyjne:

 • rowy C14, C15,
 • układanie zbieraczy: Zb-6, Zb-6a - km 568+900,

 - roboty wykończeniowe zbiornika ZR-01 - km 563+175.