25 kwietnia 2016 – 01 maja 2016

W dniach od 25.04.2016 r. do 01.05.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 569+650 - 570+150,
 • nasypy - km 562+850 - 562+950, km 572+260 - 572+612, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 571+870 - 572+185,
 • stabilizacja GWN - km 568+800 - 568+900,
 • materace wzmacniające nasyp - km 572+185 - 572+260, km 572+600 - 572+650,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 568+800 - 570+800,
 • humusowanie skarp i rowów - km 564+725 - 564+975.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zasypki,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż desek gzymsowych,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - montaż krawężników,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - zbrojenie,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka przyczółków,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ustroju nośnego,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zasypki, montaż paneli muru oporowego.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 566+500 - 566+700, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • roboty melioracyjne - rowy C06, C07, C10, C13, C14, C15 - darniowanie, obsiew trawą.