25 września 2017 - 01 października 2017

W dniach od 25.09.2017 do 01.10.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - droga DD-7, DZ-6,
 • podbudowa z kruszywa - km 573+625 - 573+900, droga DD-1, DD-2B, DD-4A, DD-5A,
 • podbudowa bitumiczna - km 573+625 - 573+900,
 • warstwa ścieralna - km 570+000 - 570+776, km 571+250-572+650, droga DZ-2,
 • humusowanie skarp - km 567+000 - 568+117, droga DZ-2, DZ-4,
 • ogrodzenie drogowe - km 563+040 - 564+000,
 • MOP Ostrożne - podbudowa betonowa, nawierzchnia z kostki betonowej.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-6A - ściek skarpowy, obrukowanie skarpy,
 • obiekt WD-7 - warstwa ścieralna, montaż balustrad, próbne obciążenie,
 • obiekt WD-8 - obrukowanie skarpy, próbne obciążenie,
 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany, nasypy na najazdach,
 • obiekt WE-11 - ściek korytkowy,
 • obiekt WE-13 - warstwa ścieralna, ściek korytkowy,
 • obiekt PZ-14 - schody skarpowe, krawężnik mostowy,
 • obiekt PZ-14A - schody skarpowe,
 • obiekt WD-15 - obrukowanie skarpy, schody skarpowe, próbne obciążenie.

 

Roboty branżowe:

 • roboty elektryczne - oświetlenie - montaż szaf sterowniczych.