26 czerwca 2017 – 02 lipca 2017

W dniach od 26.06.2017 do 02.07.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy – km 571+980 – 572+600 droga DZ-1B,
 • nasypy – km 571+980 – 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki, droga DZ-4, DD-5,
 • warstwa mrozoochronna – droga DD-1,
 • podbudowa z kruszywa – droga gminna Krajewo Budziły – Kalinowo,
 • podbudowa bitumiczna – km 561+040 – 561+600, km 567+300 – 567+600,
 • warstwa wiążąca – km 567+040 – 567+480, km 575+100 – 575+955,
 • warstwa ścieralna SMA – km 562+915 – 564+210,
 • MOP Ostrożne – nawierzchnia z kostki betonowej, chodniki.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 – ławy betonowe pod stożki,
 • obiekt PZ-2a – montaż korytek,
 • obiekt WD-3 – montaż barier,
 • obiekt PZ-4 – izolacje, obrukowanie skarp,
 • obiekt WD-7 – umocnienie skarp kostkę betonową,
 • obiekt WD-8 – beton konstrukcyjny płyt przejściowych,
 • obiekt PZ-9 – obrukowanie skarp,
 • obiekt WD-15 – betonowanie gzymsów muru oporowego

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne – narzut kamienny, rów C01, C09.
 • ekrany akustyczne – montaż slupów na obiekcie WE-13.