26 października – 1 listopada 2015

W tygodniu od 26.10 do 01.11 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 561+860 - 562+050, km 572+350 - 572+650,
 • nasypy - km 561+425 - 563+100, km 567+725 - 570+700, km 570+875 - 571+225, km 572+250 - 572+550, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga DZ-1, DZ-2, DZ-4,
 • wykopy - km 574+100 - 574+425,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 573+125 - 573+525,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+225 - 571+270,
 • warstwa mrozoochronna / odsączająca - km 563+100 - 563+375, km 566+700 - 566+875, km 568+750 - 569+125,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 567+400 - 567+650,
 • warstwa wiążąca - km 564+530 - 565+790 - jezdnia lewa.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2a - km 561+797 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - izolacje cienkie,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - montaż rusztowań pod ustrój nośny,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wykop, beton podkładowy, beton konstrukcyjny, montaż konstrukcji stalowej B1,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wykop, beton podkładowy,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - wykop, beton podkładowy, zbrojenie.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+925 - 563+252, km 567+700 - 567+978, km 570+789 - 571+210, km 574+062 - 575+498.
 • roboty melioracyjne:
  - rów C.10.1 - umocnienie skarp - km 571+800,
  - rów C12 - odhumusowanie - km 575+570
 • zbiornik ZRI-04 - humusowanie skarp.