27 lipca - 02 sierpnia 2015

W tygodniu od 27.07 do 02.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 566+100 - 567+200, km 568+750 - 568+900, km 570+800 - 571+100, droga powiatowa DP 2001P, DZ-2, DZ-4,

- nasypy - km 562+050 - 562+550, km 565+900 - 566+100, km 571+300 - 571+860, km 572+750 - 573+075, droga DZ-1, droga powiatowa DP 1996B, droga DZ-6,

- materac typ P1 pod nasyp - droga powiatowa DP 2001P km 0+280 - 0+360,

- wymiana dynamiczna - km 575+100 - 575+700,

- roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - zbrojenie i betonowanie podpory nr 3,
 • obiekt WD-5 - zbrojenie podpory,
 • obiekt PZ-6 - wbijanie ścianki szczelnej, wykop,
 • obiekt WD-7 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-8 - wykop, beton podkładowy pod fundament,
 • obiekt PZ-9 - wykop, beton podkładowy pod fundament,
 • obiekt PZ-10 - zbrojenie i betonowanie  ławy fundamentowej,
 • obiekt WE-11 - betonowanie  ławy fundamentowej, wykop i wymiana gruntu,
 • obiekt PZ-14 - wbijanie ścianki szczelnej,

 - kanalizacja deszczowa - km 568+900 - 569+000, km 573+000 - 573+400,

- roboty telekomunikacyjne - km 569+450,

- roboty melioracyjne:

 • rów C14 - wykop - km 561+800,
 • kanalizacja - km 564+360,
 • likwidacja sączków - km 567+500, km 568+200,
 • układanie zbieraczy - km 573+600,

- zbiornik ZR-01 - km 563+175 - układanie płyt ażurowych i maty bentonitowej,

- roboty wodociągowe - km 572+700.