27 listopada - 03 grudnia 2017

W dniach od 27.11.2017 do 03.12.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 warstwa mrozoochronna – zjazd awaryjny km 564+025, droga DZ-4,
 podbudowa bitumiczna – zjazd awaryjny km 564+025, km 568+047, km 569+332, droga DZ-1 (wjazd),
 warstwa wiążąca – zjazd awaryjny km 564+025, km 568+047, km 569+332, droga DZ-1, DZ-1A
 warstwa ścieralna SMA – km 561+063 – 561+750, (j. lewa), łącznice L01, L02, L03, zjazd awaryjny km 564+025, km 568+047, km 569+332,
 humusowanie pasa rozdziału – km 567+500 – 567+640,
 humusowanie skarp - km 561+043 - 561+800,
 bariery ochronne – km 569+648 – 569+668,
 ogrodzenie drogowe – km 566+350 – 566+700, km 569+000 – 569+300, km 573+850 – 575+955.

Roboty mostowe:
 obiekt PZ-4 – bariery ochronne pod obiektem,
 obiekt PZ-9 - nasyp na najściach,
 obiekt PZ-12 – humusowanie stożków.

Roboty branżowe:
 ekrany akustyczne – montaż podwalin ekran E4P, E10P,
- montaż paneli ekran E4P, E4L, E10P.