27 lutego 2017 - 12 marca 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
W związku z poprawą warunków atmosferycznych, Wykonawca za zgodą Inżyniera Kontraktu, rozpoczął wykonywanie głównych asortymentów robót, jak budowa nasypów, betonowania, itp.

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 564+400 - 564+500, km 574+050 - 574+800, droga DZ-6,
 • nasypy - km 571+850 - 571+915, km 571+980 - 572+185, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • warstwa mrozoochronna - droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga DZ-1,
 • materac typ S8 - km 571+980 - 572+185.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - izolacje, zasypka,
 • obiekt WD-5 - umacnianie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-6 - zbrojenie i betonowanie ścian oporowych,
 • obiekt PZ-6A - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż łożysk,
 • obiekt WD-7 - zbrojenie kap chodnikowych, izolacje grube, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-8 - zbrojenie, izolacje grube,
 • obiekt PZ-9 - betonowanie gzymsów, zasypka.

 

Roboty branżowe:

 • MOP Ostrożne - budynek toalet - elewacja zewnętrzna.