27 marca 2017 - 02 kwietnia 2017

W dniach od 27.03.2017 do 02.04.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 568+500 - 568+620, km 571+900 - 574+100,
 • nasypy - km 571+825 - 571+915, km 571+900 - 572+185, droga DZ-4, węzeł „Szumowo” jezdnia zbiorcza,
 • warstwa mrozoochronna - km 571+300 - 571+400, droga DZ-4,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - droga DD-7,
 • podbudowa bitumiczna - km 563+150 - 564+350,
 • warstwa wiążąca - km 562+600 - 564+525.

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - zabezpieczenie antykorozyjne betonu,
 • obiekt PZ-4 - izolacje cienkie, zasypka,
 • obiekt WD-5 - obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-6 - izolacje cienkie,
 • obiekt PZ-6A - izolacje cienkie,
 • obiekt WD-7 - zbrojenie kap chodnikowych,
 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp, zasypka,
 • obiekt WE-11 - montaż krawężnika,
 • obiekt PZ-12 - beton konstrukcyjny żeber, montaż muru oporowego,
 • obiekt WE-13 - montaż krawężnika,
 • obiekt WD-15 - beton podkładowy, montaż paneli muru oporowego.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C.01.1 - km 561+300, rów C.01.2 - km 561+475, rów C.04 - km 563+800.