28 marca 2016 – 03 kwietnia 2016

W dniach od 28.03.2016 r. do 03.04.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 564+500 - 565+000, km 568+475 - 568+550,
 • nasypy - km 562+700 - 564+115, km 567+680 - 567+725, km 570+800 - 571+325, km 572+185 - 572+613, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-2,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 572+030 - 572+185,
 • stabilizacja GWN - km 563+800 - 563+950, km 569+375 - 569+650,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 562+150 - 562+770, km 569+400 - 569+900,
 • ściek betonowy przykrawędziowy - km 562+410 - 562+670.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostu,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - wykopy,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostu,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, montaż belek „Kujan”,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż belek „Kujan”.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+925 - 563+250,
 • roboty melioracyjne - rowy C08, C09, C10 - wywóz nadmiaru gruntu.