28 sierpnia 2017 - 03 września 2017

W dniach od 28.08.2017 do 03.09.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 564+240 - 564+360, droga DZ-2,
 • nasypy - km 564+240 - 564+360, km 573+250 - 573+900,
 • stabilizacja podłoża - droga DD-1, DZ-2, DD-4B,
 • warstwa mrozoochronna - droga DD-2B, DZ-4,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 561+750 - 561+900, km 571+750 - 571+955, droga DD-5,
 • podbudowa bitumiczna - km 561+625 - 561+900, km 571+725 - 572+000,
 • warstwa wiążąca - km 561+500 - 561+900, km 571+725 - 572+650,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 564+250 - 564+500, km 570+200 - 571+200,
 • MOP Ostrożne - nasyp, podbudowa z chudego betonu, chodniki z kostki.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - drenaż, krawężnik mostowy, balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt PZ-2A - balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, układanie korytek ściekowych,
 • obiekt PZ-6 - balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt PZ-6A - beton konstrukcyjny kap, balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt WD-8 - zbrojenie, beton konstrukcyjny kap, umocnienie skarp kostką betonową, schody skarpowe,
 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany, izolacje cienkie, nasypy na najściach,
 • obiekt PZ-10 - balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt WD-15 - drenaż, ściek przykrawężnikowy.

 

Roboty branżowe:

 • oświetlenie - ułożenie kabli na MOP,
 • roboty melioracyjne - rów C02 - km 561+800 - narzut kamienny; rów C11 - km 573+600 - wykop, narzut kamienny, faszyna.