28 września – 4 października 2015

W tygodniu od 28.09 do 04.10 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - droga zbiorcza DZ-1,
 • nasypy - km 562+325 - 563+950, km 567+725 - 569+675, km 570+825 - 571+825, km 572+750 - 575+450, droga powiatowa DP 2001B, droga DD-6,
 • wymiana dynamiczna - km 561+043 - 561+130,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 565+850 - 566+100,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+325 - 571+800, km 572+450 - 572+600,
 • warstwa odsączająca/mrozoochronna - km 563+375 - 563+825, km 566+475 - 566+900, km 569+500 - 570+000, km 574+450 - 574+830, droga DD-6,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+950 - 566+375,
 • przepusty z blachy falistej - PS-12 - zasypka.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2a - km 561+797 - wbijanie pali prefabrykowanych,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zasypka fundamentów, montaż konstrukcji stalowej K-4,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny podpór,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny przyczółków,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zbrojenie, beton konstrukcyjny podpór, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - beton podkładowy, beton konstrukcyjny ścian, wykop fundamentowy, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, montaż łożysk,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - zbrojenie, beton konstrukcyjny fundamentów,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wbijanie ścianek szczelnych,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - kolumny DSM, beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - wykop fundamentowy, zbrojenie, beton konstrukcyjny.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+925 - 563+252, km 570+640 - 571+210, km 573+075 - 575+089.
 • roboty melioracyjne:
  - rów C13 - umocnienie skarp - km 561+080,
  - rów C15 - umocnienie skarp - km 561+800,
  - budowa zbieracza Zb-11c - km 573+520,
  - przecisk DN500 - km 573+675.
 • roboty telekomunikacyjne - km 568+220 - 568+700.