29 maja 2017 - 04 czerwca 2017

W dniach od 29.05.2017 do 04.06.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 573+650 - 574+600,
 • nasypy - km 571+980 - 572+185, droga DZ-1,
 • materac wzmacniający S8 - km 571+980 – 572+200
 • stabilizacja podłoża – km 561+043 - 561+700, droga gminna Radwany – Wyszomierz, droga DZ-1, droga DZ-7
 • podbudowa z kruszywa - km 574+475 - 574+525,
 • podbudowa bitumiczna – km574+125 – 574+600, droga gminna Radwany – Wyszomierz,
 • warstwa wiążąca  –km 573+640 – 575+100,
 • warstwa ścieralna SMA – km 563+650 – 564+590, droga gminna Radwany – Wyszomierz,
 • ogrodzenia  - km 562+612 - 564+125,

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 – warstwa ścieralna
 • obiekt PZ-2a – zbrojenie, beton konstrukcyjny płyt przejściowych,
 • obiekt WD-3 – warstwa ścieralna, umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-4 – beton konstrukcyjny gzymsów, zasypka,
 • obiekt WD-7- nawierzchnia z żywic na kapach,
 • obiekt WD-8 - nawierzchnia z żywic na kapach,  montaż barier,  deski gzymsowe na murach,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych,  zasypka,
 • obiekt PZ-14a - izolacja płyty pomostu,
 • obiekt WD-15 -nawierzchnia z żywic na kapach, montaż barier,

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów  C10.1, C11, – narzut kamienny,  roboty wykończeniowe,
 • ekrany akustyczne – ekran E11P km 574+594 – 574+790 – montaż słupów; ekran E6P km 571+042 – 571+246 – montaż wypełnień.