30 maja 2016 - 05 czerwca 2016

W dniach od 30.05.2016 r. do 05.06.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 570+100 - 570+175,
 • nasypy - km 562+850 - 562+950, km 567+680 - 567+900, km 572+260 - 572+750, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • warstwa mrozoochronna - km 561+750 - 562+750,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 568+350 - 568+630,
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-2 - km 0+270 - 0+450 (odcinek próbny).

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zasypka przyczółków, montaż łożysk,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - beton konstrukcyjny, montaż łożysk, izolacje cienkie,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - montaż dylatacji,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypka, montaż konstrukcji stalowej B4, montaż przepustu,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - pale prefabrykowane (próbne),
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - beton konstrukcyjny, izolacje z papy termozgrzewalnej, montaż dylatacji,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ustroju nośnego, izolacje z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - montaż dylatacji, wyciąganie ścianki szczelnej.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 569+665,
 • roboty melioracyjne - rów C14 - km 561+800 - darniowanie, wywóz nadmiaru gruntu.