30 stycznia 2017 - 12 lutego 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.

Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • rozbiórka podbudowy jezdni prawej drogi DK8 w km 561+043 - 561+700,
  • wywóz nadmiaru humusu i gruntów nieprzydatnych.

Roboty mostowe:

  • obiekt PZ-4 - montaż konstrukcji stalowej,
  • obiekt PZ-6A - wymiana gruntu pod fundament przyczółka, zbrojenie fundamentu,
  • obiekt PZ-9 - wykonywanie najść na obiekt.