31 lipca 2017 - 06 sierpnia 2017

W dniach od 31.07.2017 do 06.08.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+150 - 561+500,
 • nasypy - km 561+150 - 561+860, km 571+955 - 572+300, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki, droga DD-1,
 • stabilizacja podłoża - km 571+850 - 572+250, droga DD-3, DZ-4
 • warstwa mrozoochronna - droga DZ-3, DZ-4, DZ-4A,
 • podbudowa MCE - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-4A, DZ-5, DD-7,
 • podbudowa bitumiczna - droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo, droga DD-7, DZ-6,
 • warstwa wiążąca - dorga DZ-6,
 • MOP Ostrożne - stabilizacja dróg manewrowych, krawężniki betonowe.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp,
 • obiekt WD-5 - hydrofobizacja betonu,
 • obiekt PZ-6A - zbrojenie, betonowanie kap, nawierzchnia z żywic,
 • obiekt WD-7 - zbrojenie kap, ściek przykrawędziowy,
 • obiekt WD-8 - krawężnik mostowy,
 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp, nasypy na dojściach,
 • obiekt PZ-14A - betonowanie ławy pod stożki.

 

Roboty branżowe:

roboty melioracyjne - rów C02 - km 561+800 - narzut kamienny, faszyna.