31 sierpnia – 6 września 2015

W tygodniu od 31.08 do 06.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

· odhumusowanie - km 561+073 - 561+560, km 566+800 - 567+050,

· nasypy - km 561+073 - 563+825, km 565+000 - 566+300, km 570+800 - 571+825, km 573+100 - 573+561, DP 2001B,

· wykopy - km 562+450 - 562+500,

· stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 565+300 - 565+600, km 570+675 - 570+710,

· materace wzmacniające nasyp - km 567+625 - 567+660, km 571+700 - 571+825,

· przepusty z blachy falistej PS-2, PS-6 i PS-7.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - wyciąganie ścianek szczelnych, zasypywanie fundamentów, betonowanie słupów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie i betonowanie podpory i przyczółka,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - wykop fundamentowy, betonowanie ławy fundamentowej,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - betonowanie ławy fundamentowej,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie i betonowanie podpór, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie i betonowanie  podpór i słupów,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie i betonowanie przyczółka,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - wbijanie ścianki szczelnej, wykop fundamentowy,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - beton podkładowy pod fundament,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - wykop fundamentowy, beton podkładowy,

 

Roboty branżowe:

- kanalizacja deszczowa - km 567+482 - 567+640, km 568+650 - 569+890, km 572+715 - 573+335,

- budowa wodociągu - km 562+900 - 563+060,

- roboty telekomunikacyjne - km 571+410 - 571+590, km 574+300 - 575+955,

- roboty melioracyjne:

 • rowy C15 - km 561+800,
 • zbieracze i studnie melioracyjne Zb-6a - km 568+900,

 - przebudowa gazociągów - próby szczelności - kolizja G1, przygotowania do przełączenia kolizji G2, G3, G4.