5 października - 11 października 2015

W tygodniu od 05.10 do 11.10 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 562+320 - 563+950, km 566+700 - 566+875, km 567+725 - 570+700, km 570+775 - 571+825, km 573+700 - 575+650, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 567+400 - 567+625, km 569+450 - 570+150,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+100 - 571+225, km 571+400 - 571+700, km 572+250 -572+650,
 • warstwa mrozoochronna - km 565+850 - 566+100,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+850 - 566+700,
 • podbudowa bitumiczna - km 565+570 - 565+820 jezdnia lewa.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - km 562+914 - wykopy, zbrojenie fundamentu, beton podkładowy,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny podpór, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - beton konstrukcyjny, zbrojenie,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ścian, beton podkładowy, wykop pod fundament,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zasypka fundamentów, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, izolacje cienkie,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wykopy, wykonanie kolumn DSM,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zasypka fundamentów, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - wyciąganie ścianek szczelnych, zbrojenie, beton konstrukcyjny.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+380 - 562+860, km 570+789 - 571+906, km 573+674 - 575+244.
 • roboty melioracyjne:
  - rów C1 - umocnienie skarp - km 561+800,
  - układanie zbieraczy - km 573+575, km 575+600.
 • roboty telekomunikacyjne - km 567+050 - 568+490.