6 lipca – 12 lipca 2015

W tygodniu od 06.07 do 12.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+475 - 562+520, km 565+000 - 566+100, km 569+300 - 569+450, km 571+350 - 571+575, km 574+400 - 574+800, droga zbiorcza DZ-4, DZ-6,

- nasypy z dokopu - km 562+300 - 562+350, km 573+100 - 573+800, droga zbiorcza DZ-6,

- wymiana dynamiczna podłoża - km 575+535 - 575+700,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+390 - 571+850,

- przepusty z blachy falistej: PS-10 - km 571+600, PZ2-3,

- zbiornik retencyjny ZR-01 - km 563+175,

- roboty mostowe:

  • obiekt PZ-4 - km 564+200 - wykop pod fundament, beton podkładowy podpora nr 7,
  • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton podkładowy podpora E i C, zbrojenie podpory C,
  • obiekt PZ-10 - km 570+742 - wbijanie ścianki szczelnej,
  • obiekt WE-11 - km 571+270 - wymiana gruntu pod podporę A,

 - budowa kanalizacji deszczowej - km 566+480 - 566+850, km 568+480 - 568+900,

- roboty melioracyjne:

  • wykop pod rów C14,
  • budowa zbieraczy - km 575+570,

- przebudowa gazociągów:

  • kolizja G3 - km 569+848 - 570+592,
  • kolizja G4 - km 573+120 - 573+150,

- przebudowa sieci energetycznych - km 569+450 - 570+230,

- przebudowa telekomunikacji - km 566+500 - 567+000.