9 listopada – 15 listopada 2015

W tygodniu od 09.11 do 15.11 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 562+050 - 562+175,
 • nasypy - km 561+130 - 563+100, km 567+825 - 568+100, km 571+780 - 571+825, km 572+250 - 572+350, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo, droga gminna Krajewo Korytki - Krajewo Łętowo,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+285 - 571+300, km 572+250 - km 572+350,
 • warstwa mrozoochronna / odsączająca - km 573+100 - 573+350,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 563+125 - 563+950, km 568+750 - 569+200,
 • podbudowa bitumiczna - km 567+100 - 567+620 - jezdnia prawa,
 • przepust PS-12 - km 572+530.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - wykop, beton podkładowy, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - wykop,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie, beton podkładowy, beton konstrukcyjny, montaż konstrukcji stalowej B1, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wykop, zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne:
  - rów C12 - umocnienie skarp - km 575+570.
 • zbiornik ZRI-03 - warstwa kruszywa - km 566+000.