Aktualizacja zaawansowania

Dane w zakładce Zaawansowanie zostały zaktualizowane na dzień 30.06.2015 r.