Aktualności

Przerwa zimowa

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.

Wykonawca, za zgodą Inżyniera Kontraktu, może wykonywać niektóre roboty, których realizacja jest niezależna od warunków atmosferycznych, np. wykopy, nasypy i zasypki w temperaturach dodatnich, prace zbrojarskie, prace montażowe, itp.

Cenne znalezisko archeologiczne na budowie

W trakcie ratunkowych badań archeologicznych na terenie Inwestycji, na stanowisku nr 2 w Żabikowie Prywatnym, dokonano odkrycia 322 monet groszowych i półgroszowych z XV - XVI wieku. Monety znajdowały się w glinianym naczyniu w miejscu eksplorowanej XVI-wiecznej piwniczki. Badania prowadzone były przez firmę BiNa – Bogdan Wetoszka, a kierował nimi pan Mieczysław Bienia.

Więcej informacji pod tym linkiem.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 31.07.2015 r. na odcinku DK8 między miejscowościami Szumowo i Ostrożne w km 570+150 - 570+300 wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych kolidujących z drogą na tym odcinku. Podróżujących prosimy o ostrożność i podporządkowanie się zmienionemu oznakowaniu na wspomnianym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 15.07.2015 r. na odcinku DK8 między miejscowościami Szumowo i Ostrożne w km 567+600 - 567+800 wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych kolidujących z drogą na tym odcinku. Podróżujących prosimy o ostrożność i podporządkowanie się zmienionemu oznakowaniu na wspomnianym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Strony