Aktualności

Inwestycja uzyskała finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 18.10.2016 r. GDDKiA podpisała umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 m.in. Projektu "Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00". 
Wysokość dofinansowania UE wynosi 295 566 113,21 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 540 865 000,00 zł.

Przerwa zimowa

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.

Wykonawca, za zgodą Inżyniera Kontraktu, może wykonywać niektóre roboty, których realizacja jest niezależna od warunków atmosferycznych, np. wykopy, nasypy i zasypki w temperaturach dodatnich, prace zbrojarskie, prace montażowe, itp.

Strony