Aktualności

Ruch drogowy

W ciągu najbliższych dni Wykonawca będzie montował oznakowanie czasowe wjazdów i wyjazdów z budowy na drogi publiczne.

Postęp robót

Prace nad Projektem „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00” postępują.

Aktualnie prowadzone są roboty w zakresie:

- odhumusowania terenu,
- profilowania i zagęszczania podłoża pod nasyp,
- wyburzania budynków do tego przeznaczonych,
- robienia wykopów pod zbiorniki odparowywalne,
- porządkowania terenu po karczowaniu drzew.

Ochrona środowiska

W miesiącu marcu założone zostały tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne, wzdłuż których zaobserwowano pierwsze wędrujące płazy. Wygrodzenia poddawane są ciągłej obserwacji i konserwacji. Dokłada się wszelkiej staranności, by zwierzęta pojawiające się w pobliżu prowadzonych robót były bezpiecznie przenoszone z dala od terenu budowy.

Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. maz.- do Obwodnicy Zambrowa , od km 561+043,28 do km 575+955,00

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego. Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko – polskie 2000.

Strony