Aktualności

Cenne znalezisko archeologiczne na budowie

W trakcie ratunkowych badań archeologicznych na terenie Inwestycji, na stanowisku nr 2 w Żabikowie Prywatnym, dokonano odkrycia 322 monet groszowych i półgroszowych z XV - XVI wieku. Monety znajdowały się w glinianym naczyniu w miejscu eksplorowanej XVI-wiecznej piwniczki. Badania prowadzone były przez firmę BiNa – Bogdan Wetoszka, a kierował nimi pan Mieczysław Bienia.

Więcej informacji pod tym linkiem.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 31.07.2015 r. na odcinku DK8 między miejscowościami Szumowo i Ostrożne w km 570+150 - 570+300 wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych kolidujących z drogą na tym odcinku. Podróżujących prosimy o ostrożność i podporządkowanie się zmienionemu oznakowaniu na wspomnianym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 15.07.2015 r. na odcinku DK8 między miejscowościami Szumowo i Ostrożne w km 567+600 - 567+800 wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych kolidujących z drogą na tym odcinku. Podróżujących prosimy o ostrożność i podporządkowanie się zmienionemu oznakowaniu na wspomnianym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 09.07.2015 r. na odcinku DK8 między miejscowością Ostrożne a Obwodnicą Zambrowa wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych kolidujących z drogą na tym odcinku. Podróżujących prosimy o ostrożność i podporządkowanie się zmienionemu oznakowaniu na wspomnianym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Ruch drogowy

Wykonawca zamontował oznakowania wjazdów i wyjazdów z terenu budowy na drogi publiczne. Bardzo przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia w ruchu związane z użytkowaniem dróg przez pojazdy i maszyny budowlane.

Ciekawostki

Na trasie inwestycji archeolodzy odkryli krzyż metalowo betonowy. Forma krzyża wskazuje na to, iż stanowił on formę przydrożnej kapliczki. Po uzgodnieniu z proboszczem parafii w Szumowie zostanie on przeniesiony w bezpieczne miejsce.

Ruch drogowy

W ciągu najbliższych dni Wykonawca będzie montował oznakowanie czasowe wjazdów i wyjazdów z budowy na drogi publiczne.

Postęp robót

Prace nad Projektem „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00” postępują.

Aktualnie prowadzone są roboty w zakresie:

- odhumusowania terenu,
- profilowania i zagęszczania podłoża pod nasyp,
- wyburzania budynków do tego przeznaczonych,
- robienia wykopów pod zbiorniki odparowywalne,
- porządkowania terenu po karczowaniu drzew.

Ochrona środowiska

W miesiącu marcu założone zostały tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne, wzdłuż których zaobserwowano pierwsze wędrujące płazy. Wygrodzenia poddawane są ciągłej obserwacji i konserwacji. Dokłada się wszelkiej staranności, by zwierzęta pojawiające się w pobliżu prowadzonych robót były bezpiecznie przenoszone z dala od terenu budowy.

Strony