ROZLICZENIE KONTRAKTU

Po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, zgodnie z zapisami kontraktowymi, Wykonawca przedstawił w dniu 21.10.2019 wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. 
Inżynier, po weryfikacji dokumentów, wiele pozycji rozliczeniowych nie zaakceptował lub zaakceptował w ograniczonym zakresie. 
W wyniku tych działań, Wykonawca w dniu 05.12.2019 otrzymał kolejne Przejściowe Świadectwo Płatności nr 36 na kwotę 1,9 mln zł (netto).
W dalszym ciągu Wykonawca ma obowiązek przedstawić kolejną wersję rozliczenia ostatecznego do weryfikacji przez Inżyniera.

Strony