Usuwanie usterek

W okresie październik – grudzień 2018, Wykonawca usuwał usterki m. in. przy obiektach mostowych, likwidował tzw. brewki z krawędzi jezdni głównych S8 i dróg bocznych, porządkował teren w granicach pasa drogowego. Ponadto dokonał wymiany, zniszczonych przez ruch publiczny, barier ochronnych w km 565+600 jezdnia prawa oraz w km 569+500 jezdnia lewa. Pozostałe stwierdzone usterki w robotach drogowych, mostowych, przy ogrodzeniach i w zieleni drogowej mają wyznaczony termin ich usunięcia do dnia 30.06.2019.

Strony