Aneks nr 4 podpisany

W dniu 28.08.2018 został podpisany Aneks nr 4 do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przesuwający Czas na Ukończenie do dnia 15.08.2018 r. oraz zwiększający Cenę Kontraktową o roboty dodatkowe na kwotę 5.173.097,77 zł (netto).

Strony