Wznowienie robót po przerwie zimowej

Od dnia 15.03.2018, po przerwie zimowej, Wykonawca przystąpił do kontynuowania zaległych robót drogowych i wykończeniowych na Kontrakcie.

Zakres tych prac obejmuje:

- dokończenie podbudów i nawierzchni bitumicznych na niektórych drogach bocznych

- roboty brukarskie na dojazdach do obiektów WD-7 i WD-15

- dokończenie zjazdów na działki

- dokończenie nawierzchni i chodników na MOP Ostrożne

- montaż barier ochronnych na dojeżdzie do obiektu WD-15

Strony