Ochrona środowiska

W miesiącu marcu założone zostały tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne, wzdłuż których zaobserwowano pierwsze wędrujące płazy. Wygrodzenia poddawane są ciągłej obserwacji i konserwacji. Dokłada się wszelkiej staranności, by zwierzęta pojawiające się w pobliżu prowadzonych robót były bezpiecznie przenoszone z dala od terenu budowy.