podpisanie Aneksu nr 2 - 21.11.2017

W dniu 21.11.2017 podpisano Aneks nr 2 do Umowy z Wykonawcą, przedłużający Czas na Ukończenie do dnia 30.11.2017