Postęp prac

25 września 2017 - 01 października 2017

W dniach od 25.09.2017 do 01.10.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • nasypy - droga DD-7, DZ-6,
  • podbudowa z kruszywa - km 573+625 - 573+900, droga DD-1, DD-2B, DD-4A, DD-5A,
  • podbudowa bitumiczna - km 573+625 - 573+900,
  • warstwa ścieralna - km 570+000 - 570+776, km 571+250-572+650, droga DZ-2,
  • humusowanie skarp - km 567+000 - 568+117, droga DZ-2, DZ-4,
  • ogrodzenie drogowe - km 563+040 - 564+000,
  • MOP Ostrożne - podbudowa betonowa, nawierzchnia z kostki betonowej.

 

Strony