Postęp prac

31 sierpnia – 6 września 2015

W tygodniu od 31.08 do 06.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

· odhumusowanie - km 561+073 - 561+560, km 566+800 - 567+050,

· nasypy - km 561+073 - 563+825, km 565+000 - 566+300, km 570+800 - 571+825, km 573+100 - 573+561, DP 2001B,

· wykopy - km 562+450 - 562+500,

· stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 565+300 - 565+600, km 570+675 - 570+710,

· materace wzmacniające nasyp - km 567+625 - 567+660, km 571+700 - 571+825,

· przepusty z blachy falistej PS-2, PS-6 i PS-7.

 

Roboty mostowe:

17 sierpnia – 23 sierpnia 2015

W tygodniu od 17.08 do 23.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 567+820 - 567+900, km 572+600 - 572+750,

- nasypy - km 562+050 - 564+375, km 565+900 - 567+250, km 570+440 - 570+500, km 570+800 - 571+850, km 572+750 - 574+000, droga powiatowa DP 2001B, DP 1996B,

- materace wzmacniające nasyp - km 562+375 - 562+525, km 571+575 - 571+825, droga powiatowa DP 2001B,

- stabilizacja podłoża - km 558+700 - 569+075, droga DP 2001B, droga gminna Krajewo - Budziły, droga DZ-4, DZ-5,

10 sierpnia – 16 sierpnia 2015

W tygodniu od 10.08 do 16.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 567+675 - 567+900, km 573+600 - 574+125 strona prawa,

- nasypy - km 562+050 - 564+520, km 565+000 - 566+300, km 567+100 - 567+675, km 569+450 - 569+575, km 571+300 - 571+860, km 572+750 - 573+550,

- wykopy - km 565+300 - 565+600,

- stabilizacja podłoża - km 570+440 - 570+550, km 570+600 - 570+700,

- materace wzmacniające nasyp - km 571+525 - 571+850, droga powiatowa DP 2001B, droga gminna przy WD-8,

Strony