Postęp prac

31 sierpnia – 6 września 2015

W tygodniu od 31.08 do 06.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

· odhumusowanie - km 561+073 - 561+560, km 566+800 - 567+050,

· nasypy - km 561+073 - 563+825, km 565+000 - 566+300, km 570+800 - 571+825, km 573+100 - 573+561, DP 2001B,

· wykopy - km 562+450 - 562+500,

· stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 565+300 - 565+600, km 570+675 - 570+710,

· materace wzmacniające nasyp - km 567+625 - 567+660, km 571+700 - 571+825,

· przepusty z blachy falistej PS-2, PS-6 i PS-7.

 

Roboty mostowe:

Strony