Postęp prac

03 sierpnia – 09 sierpnia 2015

W tygodniu od 03.08 do 09.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+550 - 562+675, km 566+700 - 566+900, km 568+850 - 569+050, km 573+600 - 574+125, droga zbiorcza DZ-2,

- nasypy - km 562+250 - 564+950, km 565+900 - 566+650, km 570+800 - 571+860, km 572+750 - 573+075, droga DZ-6,

- wykopy - km 565+300 - 565+600, km 570+800 - 571+100 (rów),

- stabilizacja podłoża - km 567+100 - 567+625,

27 lipca - 02 sierpnia 2015

W tygodniu od 27.07 do 02.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 566+100 - 567+200, km 568+750 - 568+900, km 570+800 - 571+100, droga powiatowa DP 2001P, DZ-2, DZ-4,

- nasypy - km 562+050 - 562+550, km 565+900 - 566+100, km 571+300 - 571+860, km 572+750 - 573+075, droga DZ-1, droga powiatowa DP 1996B, droga DZ-6,

- materac typ P1 pod nasyp - droga powiatowa DP 2001P km 0+280 - 0+360,

- wymiana dynamiczna - km 575+100 - 575+700,

- roboty mostowe:

20 lipca - 26 lipca 2015

W tygodniu od 20.07 do 26.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 564+300 - 564+600, km 566+100 - 567+400, km 568+100 - 568+825, km 570+800 - 570+910, km 573+900 - 574+400, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-4,

- budowa nasypów - km 562+050 - 564+960, km 565+900 - 566+100, droga DP 1996B, km 571+300 - 571+860, km 572+700 - 573+075, droga DZ-6, DZ-7,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+600 - 571+860, droga powiatowa DP 1996B,

- wzmocnienie podłoża przez wymianę dynamiczną - km 575+150 - 575+290,

- roboty mostowe:

13 lipca – 19 lipca 2015

W tygodniu od 13.07 do 19.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+490 - 562+560, km 565+600 - 567+650, km 568+000 - 568+550, droga DZ-4, DZ-4b, DD-7a, DZ-7,

-nasypy z dokopu - km 562+050 - 562+550, km 565+650 - 566+100, km 571+350 - 571+700, km 573+100- 573+800,

- wymiana dynamiczna - wzmocnienie podłoża - km 575+200 - 575+486, droga DZ-6,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+609 - 571+860,

- zbiornik retencyjny ZR-01 - km 563+175,

- roboty mostowe:

6 lipca – 12 lipca 2015

W tygodniu od 06.07 do 12.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+475 - 562+520, km 565+000 - 566+100, km 569+300 - 569+450, km 571+350 - 571+575, km 574+400 - 574+800, droga zbiorcza DZ-4, DZ-6,

- nasypy z dokopu - km 562+300 - 562+350, km 573+100 - 573+800, droga zbiorcza DZ-6,

- wymiana dynamiczna podłoża - km 575+535 - 575+700,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+390 - 571+850,

- przepusty z blachy falistej: PS-10 - km 571+600, PZ2-3,

- zbiornik retencyjny ZR-01 - km 563+175,

- roboty mostowe:

29 czerwca – 5 lipca 2015

W tygodniu od 29.06 do 05.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+175 - 562+420, km 565+000 - 565+900, km 569+450 - 570+340, pod drogę DZ-1, DZ-2,

-nasypy z dokopu - km 562+250 - 563+800, km 573+300 - 574+000, droga dojazdowa DD-7,

- wymiana dynamiczna podłoża - km 575+700 - 575+750,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+300 - 571+860,

- przepusty: PS-5 - km 564+788, PS-3 - km563+258, PS-10 - km 571+600, PZ 2-2, PZ 2-5,

- ścianki szczelne fundamentów obiektów mostowych:

22 czerwca – 28 czerwca 2015

W tygodniu od 22.06 do 28.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+175 - 563+375, km 569+660 - 570+300, km 573+000 - 575+000, droga zbiorcza DZ6, droga dojazdowa DD7,

-nasypy z dokopu - km 563+350 - 563+375, km 573+350 - 575+450,

- materac typu P1 pod nasyp - km 571+340 - 571+860,

- zasypka przepustów PS-4 - km 563+805, PS-5 - km 564+788,

- wykop pod przepust PS-3 - km 563+258,

- zbiornik ZRI-03 - km 566+000 - profilowanie skarp,

- wbijanie ścianek szczelnych pod fundamenty obiektów mostowych:

15 czerwca – 21 czerwca 2015

W tygodniu od 15.06 do 21.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+100 - 562+150, km 570+250 - 570+650, km 571+700 - 571+880, km 573+200 - 573+650, droga gminna Wyszomierz - Radwany, droga dojazdowa DD5, droga zbiorcza DZ-6,

-nasypy i wykopy - km 563+500 - 564+950, km 573+200 - 573+650,

- materac typu P1 pod nasyp - km 571+300 - 571+680,

- montaż przepustów z blachy falistej PS-5 - km 564+788, PS-4 - km 563+805,

- prace przy zbiorniku retencyjnym ZRI-03 - km 566+000,

8 czerwca – 14 czerwca 2015

W tygodniu od 08.06 do 14.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 570+500 - 571+270, km 573+550  573+700, pod drogę dojazdową DD4,

- nasypy i wykopy - km 563+425 - 563+940, km 575+290 - 575+550, droga dojazdowa DD4,

- ulepszone podłoże pod nasyp - km 573+400 - 573+560,

- materac P1 pod nasyp - km 571+280 - 571+434,

- prace przy zbiornikach dla płazów: ZP-01 - km 572+350, ZP-02 - km 575+080,

- przebudowa linii energetycznej - km 572+850 - 573+200,

- budowa kanalizacji deszczowej - km 571+200,

1 czerwca – 7 czerwca 2015

W tygodniu od 01.06 do 07.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Odhumusowanie - km 563+400 - 563+750, km571+815 - 571+825, pod drogę DZ4 i DZ6,

- Budowa nasypów - km 564+600 - 564+785, km 575+290 - 575+450,

- Nasyp - platforma pod wymianę dynamiczną - DD7 km 2+360 - 2+540,

- Zbiornik ZR-02 - km 564+825 - roboty wykończeniowe,

- Zbiornik ZRI-03 - km 566+000 - profilowanie skarp,

- Zbiornik ZP-02 - km 575+080 - wykop, profilowanie skarp, układanie maty bentonitowej,

- Przebudowa  wodociągu w m. Wyszomierz - km 562+800 - 562+900,

Strony