Postęp prac

31 sierpnia – 6 września 2015

W tygodniu od 31.08 do 06.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

· odhumusowanie - km 561+073 - 561+560, km 566+800 - 567+050,

· nasypy - km 561+073 - 563+825, km 565+000 - 566+300, km 570+800 - 571+825, km 573+100 - 573+561, DP 2001B,

· wykopy - km 562+450 - 562+500,

· stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 565+300 - 565+600, km 570+675 - 570+710,

· materace wzmacniające nasyp - km 567+625 - 567+660, km 571+700 - 571+825,

· przepusty z blachy falistej PS-2, PS-6 i PS-7.

 

Roboty mostowe:

17 sierpnia – 23 sierpnia 2015

W tygodniu od 17.08 do 23.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 567+820 - 567+900, km 572+600 - 572+750,

- nasypy - km 562+050 - 564+375, km 565+900 - 567+250, km 570+440 - 570+500, km 570+800 - 571+850, km 572+750 - 574+000, droga powiatowa DP 2001B, DP 1996B,

- materace wzmacniające nasyp - km 562+375 - 562+525, km 571+575 - 571+825, droga powiatowa DP 2001B,

- stabilizacja podłoża - km 558+700 - 569+075, droga DP 2001B, droga gminna Krajewo - Budziły, droga DZ-4, DZ-5,

10 sierpnia – 16 sierpnia 2015

W tygodniu od 10.08 do 16.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 567+675 - 567+900, km 573+600 - 574+125 strona prawa,

- nasypy - km 562+050 - 564+520, km 565+000 - 566+300, km 567+100 - 567+675, km 569+450 - 569+575, km 571+300 - 571+860, km 572+750 - 573+550,

- wykopy - km 565+300 - 565+600,

- stabilizacja podłoża - km 570+440 - 570+550, km 570+600 - 570+700,

- materace wzmacniające nasyp - km 571+525 - 571+850, droga powiatowa DP 2001B, droga gminna przy WD-8,

03 sierpnia – 09 sierpnia 2015

W tygodniu od 03.08 do 09.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+550 - 562+675, km 566+700 - 566+900, km 568+850 - 569+050, km 573+600 - 574+125, droga zbiorcza DZ-2,

- nasypy - km 562+250 - 564+950, km 565+900 - 566+650, km 570+800 - 571+860, km 572+750 - 573+075, droga DZ-6,

- wykopy - km 565+300 - 565+600, km 570+800 - 571+100 (rów),

- stabilizacja podłoża - km 567+100 - 567+625,

27 lipca - 02 sierpnia 2015

W tygodniu od 27.07 do 02.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 566+100 - 567+200, km 568+750 - 568+900, km 570+800 - 571+100, droga powiatowa DP 2001P, DZ-2, DZ-4,

- nasypy - km 562+050 - 562+550, km 565+900 - 566+100, km 571+300 - 571+860, km 572+750 - 573+075, droga DZ-1, droga powiatowa DP 1996B, droga DZ-6,

- materac typ P1 pod nasyp - droga powiatowa DP 2001P km 0+280 - 0+360,

- wymiana dynamiczna - km 575+100 - 575+700,

- roboty mostowe:

20 lipca - 26 lipca 2015

W tygodniu od 20.07 do 26.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 564+300 - 564+600, km 566+100 - 567+400, km 568+100 - 568+825, km 570+800 - 570+910, km 573+900 - 574+400, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-4,

- budowa nasypów - km 562+050 - 564+960, km 565+900 - 566+100, droga DP 1996B, km 571+300 - 571+860, km 572+700 - 573+075, droga DZ-6, DZ-7,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+600 - 571+860, droga powiatowa DP 1996B,

- wzmocnienie podłoża przez wymianę dynamiczną - km 575+150 - 575+290,

- roboty mostowe:

13 lipca – 19 lipca 2015

W tygodniu od 13.07 do 19.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+490 - 562+560, km 565+600 - 567+650, km 568+000 - 568+550, droga DZ-4, DZ-4b, DD-7a, DZ-7,

-nasypy z dokopu - km 562+050 - 562+550, km 565+650 - 566+100, km 571+350 - 571+700, km 573+100- 573+800,

- wymiana dynamiczna - wzmocnienie podłoża - km 575+200 - 575+486, droga DZ-6,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+609 - 571+860,

- zbiornik retencyjny ZR-01 - km 563+175,

- roboty mostowe:

6 lipca – 12 lipca 2015

W tygodniu od 06.07 do 12.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+475 - 562+520, km 565+000 - 566+100, km 569+300 - 569+450, km 571+350 - 571+575, km 574+400 - 574+800, droga zbiorcza DZ-4, DZ-6,

- nasypy z dokopu - km 562+300 - 562+350, km 573+100 - 573+800, droga zbiorcza DZ-6,

- wymiana dynamiczna podłoża - km 575+535 - 575+700,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+390 - 571+850,

- przepusty z blachy falistej: PS-10 - km 571+600, PZ2-3,

- zbiornik retencyjny ZR-01 - km 563+175,

- roboty mostowe:

Strony