Postęp prac

29 czerwca – 5 lipca 2015

W tygodniu od 29.06 do 05.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+175 - 562+420, km 565+000 - 565+900, km 569+450 - 570+340, pod drogę DZ-1, DZ-2,

-nasypy z dokopu - km 562+250 - 563+800, km 573+300 - 574+000, droga dojazdowa DD-7,

- wymiana dynamiczna podłoża - km 575+700 - 575+750,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+300 - 571+860,

- przepusty: PS-5 - km 564+788, PS-3 - km563+258, PS-10 - km 571+600, PZ 2-2, PZ 2-5,

- ścianki szczelne fundamentów obiektów mostowych:

22 czerwca – 28 czerwca 2015

W tygodniu od 22.06 do 28.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+175 - 563+375, km 569+660 - 570+300, km 573+000 - 575+000, droga zbiorcza DZ6, droga dojazdowa DD7,

-nasypy z dokopu - km 563+350 - 563+375, km 573+350 - 575+450,

- materac typu P1 pod nasyp - km 571+340 - 571+860,

- zasypka przepustów PS-4 - km 563+805, PS-5 - km 564+788,

- wykop pod przepust PS-3 - km 563+258,

- zbiornik ZRI-03 - km 566+000 - profilowanie skarp,

- wbijanie ścianek szczelnych pod fundamenty obiektów mostowych:

15 czerwca – 21 czerwca 2015

W tygodniu od 15.06 do 21.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+100 - 562+150, km 570+250 - 570+650, km 571+700 - 571+880, km 573+200 - 573+650, droga gminna Wyszomierz - Radwany, droga dojazdowa DD5, droga zbiorcza DZ-6,

-nasypy i wykopy - km 563+500 - 564+950, km 573+200 - 573+650,

- materac typu P1 pod nasyp - km 571+300 - 571+680,

- montaż przepustów z blachy falistej PS-5 - km 564+788, PS-4 - km 563+805,

- prace przy zbiorniku retencyjnym ZRI-03 - km 566+000,

8 czerwca – 14 czerwca 2015

W tygodniu od 08.06 do 14.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 570+500 - 571+270, km 573+550  573+700, pod drogę dojazdową DD4,

- nasypy i wykopy - km 563+425 - 563+940, km 575+290 - 575+550, droga dojazdowa DD4,

- ulepszone podłoże pod nasyp - km 573+400 - 573+560,

- materac P1 pod nasyp - km 571+280 - 571+434,

- prace przy zbiornikach dla płazów: ZP-01 - km 572+350, ZP-02 - km 575+080,

- przebudowa linii energetycznej - km 572+850 - 573+200,

- budowa kanalizacji deszczowej - km 571+200,

1 czerwca – 7 czerwca 2015

W tygodniu od 01.06 do 07.06 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Odhumusowanie - km 563+400 - 563+750, km571+815 - 571+825, pod drogę DZ4 i DZ6,

- Budowa nasypów - km 564+600 - 564+785, km 575+290 - 575+450,

- Nasyp - platforma pod wymianę dynamiczną - DD7 km 2+360 - 2+540,

- Zbiornik ZR-02 - km 564+825 - roboty wykończeniowe,

- Zbiornik ZRI-03 - km 566+000 - profilowanie skarp,

- Zbiornik ZP-02 - km 575+080 - wykop, profilowanie skarp, układanie maty bentonitowej,

- Przebudowa  wodociągu w m. Wyszomierz - km 562+800 - 562+900,

25 maja – 31 maja 2015

W tygodniu od 15.05 do 31.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Odhumusowanie - km 565+980 - 566+000, km 571+700 - 571+880, km 575+290 - 575+450, pod drogę DZ4, DD6, DD7,

- Budowa nasypów - km 563+700 - 563+875, km 564+710 - 564+945, km 575+290 - 575+650 strona prawa,

- Zbiornik ZR-02 - km 564+825 - układanie płyt ażurowych, układanie geokraty na skarpach, humusowanie,

- Zbiornik ZRI-04 przy DP1996B - wykop,

- Przebudowa sieci wodociągowej:

18 maja - 24 maja 2015

W tygodniu od 18.05 do 24.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie: km 563+810 - 564+025, km571+370 - 571+670, km 575+550 - 575+650 - pod drogi zbiorcze DZ-4, DZ-6, DZ-7,

- podłoże pod nasyp - km 563+400 - 563+675,

- roboty ziemne: km 564+600 - 564+925, km 573+400 - 573+450,

- platforma pod wymianę dynamiczną - km 575+450 - 575+550 - po stronie prawej,

- roboty przy zbiornikach ZR-02 (umacnianie dna płytami ażurowymi) i ZRI-03 (wykop),

- przebudowa wodociągów przy drodze DP 2001B - km 568+400, w km 574+300 - 574+400,

11 maja – 17 maja 2015

W tygodniu od 11.05 do 17.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Zrębkowanie gałęzi, wywóz karpin: km 571+300 – 571+950,

-odhumusowanie: km 563+250 – 563+400 – droga dojazdowa DD4, km 571+260 – 571+500 – droga zbiorcza DZ6,

- roboty ziemne – wykop, nasyp – km 563+250 – 564+950,

- wywóz humusu – km 564+750 – 564+810,

- zbiornik ZR-02 – układanie maty bentonitowej, układanie płyt ażurowych – km 564+825,

- zbiornik ZRI-03 – wykop – km 566+000,

- przygotowania do przebudowy wodociągów – km 562+700 – 563+100,

4 maja – 10 maja 2015

W tygodniu od 04.05 do 10.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Wywożenie karpin – km 567+950 – 568+200, km 571+300 – 571+950,

- Odhumusowanie – km 563+350 – 563+600, km 563+780 – 563+810, km 564+375 - 564+475, 575+080 – 575+250,

- Zasypywanie oczka wodnego – km 575+120 – 575+200,

- Roboty ziemnie – wykopy, nasypy – km 564+500 – 564+935,

- Zbiornik ZR-02 – km 564+825,

- Wykop pod zbiornik – układanie bentomaty,

- Wykop pod zbiornik ZRI-03 – wykopy pod zbiornik – km 566+000.

27 kwietnia – 3 maja 2015

W tygodniu od 27.04 do 03.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Zrębkowanie gałęzi, wywożenie pni – km 563+300 – 563+725, km 571+000 – 572+600,

- Odhumusowanie – km 563+400 – 563+800,

- Roboty ziemnie – wykopy, nasypy – km 564+525 – 564+950,

- Zbiornik ZR-02 – km 564+825,

- Wykop pod zbiornik, profilowanie i odwodnienie dna zbiornika,

- Zbiornik ZRI-03 – wykopy pod zbiornik – km 566+000.

Strony