Postęp prac

25 maja – 31 maja 2015

W tygodniu od 15.05 do 31.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Odhumusowanie - km 565+980 - 566+000, km 571+700 - 571+880, km 575+290 - 575+450, pod drogę DZ4, DD6, DD7,

- Budowa nasypów - km 563+700 - 563+875, km 564+710 - 564+945, km 575+290 - 575+650 strona prawa,

- Zbiornik ZR-02 - km 564+825 - układanie płyt ażurowych, układanie geokraty na skarpach, humusowanie,

- Zbiornik ZRI-04 przy DP1996B - wykop,

- Przebudowa sieci wodociągowej:

18 maja - 24 maja 2015

W tygodniu od 18.05 do 24.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie: km 563+810 - 564+025, km571+370 - 571+670, km 575+550 - 575+650 - pod drogi zbiorcze DZ-4, DZ-6, DZ-7,

- podłoże pod nasyp - km 563+400 - 563+675,

- roboty ziemne: km 564+600 - 564+925, km 573+400 - 573+450,

- platforma pod wymianę dynamiczną - km 575+450 - 575+550 - po stronie prawej,

- roboty przy zbiornikach ZR-02 (umacnianie dna płytami ażurowymi) i ZRI-03 (wykop),

- przebudowa wodociągów przy drodze DP 2001B - km 568+400, w km 574+300 - 574+400,

11 maja – 17 maja 2015

W tygodniu od 11.05 do 17.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Zrębkowanie gałęzi, wywóz karpin: km 571+300 – 571+950,

-odhumusowanie: km 563+250 – 563+400 – droga dojazdowa DD4, km 571+260 – 571+500 – droga zbiorcza DZ6,

- roboty ziemne – wykop, nasyp – km 563+250 – 564+950,

- wywóz humusu – km 564+750 – 564+810,

- zbiornik ZR-02 – układanie maty bentonitowej, układanie płyt ażurowych – km 564+825,

- zbiornik ZRI-03 – wykop – km 566+000,

- przygotowania do przebudowy wodociągów – km 562+700 – 563+100,

4 maja – 10 maja 2015

W tygodniu od 04.05 do 10.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Wywożenie karpin – km 567+950 – 568+200, km 571+300 – 571+950,

- Odhumusowanie – km 563+350 – 563+600, km 563+780 – 563+810, km 564+375 - 564+475, 575+080 – 575+250,

- Zasypywanie oczka wodnego – km 575+120 – 575+200,

- Roboty ziemnie – wykopy, nasypy – km 564+500 – 564+935,

- Zbiornik ZR-02 – km 564+825,

- Wykop pod zbiornik – układanie bentomaty,

- Wykop pod zbiornik ZRI-03 – wykopy pod zbiornik – km 566+000.

27 kwietnia – 3 maja 2015

W tygodniu od 27.04 do 03.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Zrębkowanie gałęzi, wywożenie pni – km 563+300 – 563+725, km 571+000 – 572+600,

- Odhumusowanie – km 563+400 – 563+800,

- Roboty ziemnie – wykopy, nasypy – km 564+525 – 564+950,

- Zbiornik ZR-02 – km 564+825,

- Wykop pod zbiornik, profilowanie i odwodnienie dna zbiornika,

- Zbiornik ZRI-03 – wykopy pod zbiornik – km 566+000.

20 kwietnia – 26 kwietnia 2015

W tygodniu od 20.04 do 26.04 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Karczowanie pni – km 563+300 – 564+700, km 566+400 – 566+900,

- Zrębowanie gałęzi – km 561+040 – 562+800, km 564+300 – 565+600, km 571+000 – 571+950,

- Odhumusowanie – km 564+475 – 564+600, km 564+840 – 564+950, km 573+400 – 573+500 i MOP Ostrożne,

- Roboty ziemne – wykopy, nasypy – km 564+700 – 564+950,

- Zbiornik ZR-02 – wykop pod zbiornik – km 564+825,

- Rozbiórka ogrodzeń – km 567+000, km 574+175 – 574+700, km 575+000 – 575+200.

Strony