Postęp prac

20 kwietnia – 26 kwietnia 2015

W tygodniu od 20.04 do 26.04 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Karczowanie pni – km 563+300 – 564+700, km 566+400 – 566+900,

- Zrębowanie gałęzi – km 561+040 – 562+800, km 564+300 – 565+600, km 571+000 – 571+950,

- Odhumusowanie – km 564+475 – 564+600, km 564+840 – 564+950, km 573+400 – 573+500 i MOP Ostrożne,

- Roboty ziemne – wykopy, nasypy – km 564+700 – 564+950,

- Zbiornik ZR-02 – wykop pod zbiornik – km 564+825,

- Rozbiórka ogrodzeń – km 567+000, km 574+175 – 574+700, km 575+000 – 575+200.

Strony