Postęp prac

12 czerwca 2017 – 18 czerwca 2017

W dniach od 12.06.2017 do 18.06.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • wykopy – km 573+900 – 574+100,
  • nasypy – km 571+980 – 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki, droga DZ-1,
  • stabilizacja podłoża – droga DZ-5,
  • warstwa mrozoochronna – km 561+043 – 561+600,
  • podbudowa MCE – droga DZ-1B,
  • podbudowa bitumiczna – droga DZ-6,
  • warstwa wiążąca – węzeł „Szumowo” – jezdnia JZR, łącznica L04, droga DZ-6,
  • MOP Ostrożne – układanie krawężników.

Roboty mostowe:

Strony