Postęp prac

12 czerwca 2017 – 18 czerwca 2017

W dniach od 12.06.2017 do 18.06.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy – km 573+900 – 574+100,
 • nasypy – km 571+980 – 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki, droga DZ-1,
 • stabilizacja podłoża – droga DZ-5,
 • warstwa mrozoochronna – km 561+043 – 561+600,
 • podbudowa MCE – droga DZ-1B,
 • podbudowa bitumiczna – droga DZ-6,
 • warstwa wiążąca – węzeł „Szumowo” – jezdnia JZR, łącznica L04, droga DZ-6,
 • MOP Ostrożne – układanie krawężników.

Roboty mostowe:

01 maja 2017 - 07 maja 2017

W dniach od 01.05.2017 do 07.05.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • zdjęcie warstwy humusu - km 575+750 - 575+950,
 • wykopy - km 571+980 - 572+250,
 • nasypy - km 571+980 - 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • warstwa mrozoochronna - węzeł Szumowo jezdnia zbiorcza,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 572+250 - 572+600,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+280 - 571+350,
 • ogrodzenie dróg - km 566+050 - 566+490.

Roboty mostowe:

Strony