Postęp prac

01 maja 2017 - 07 maja 2017

W dniach od 01.05.2017 do 07.05.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • zdjęcie warstwy humusu - km 575+750 - 575+950,
 • wykopy - km 571+980 - 572+250,
 • nasypy - km 571+980 - 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • warstwa mrozoochronna - węzeł Szumowo jezdnia zbiorcza,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 572+250 - 572+600,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+280 - 571+350,
 • ogrodzenie dróg - km 566+050 - 566+490.

Roboty mostowe:

27 marca 2017 - 02 kwietnia 2017

W dniach od 27.03.2017 do 02.04.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 568+500 - 568+620, km 571+900 - 574+100,
 • nasypy - km 571+825 - 571+915, km 571+900 - 572+185, droga DZ-4, węzeł „Szumowo” jezdnia zbiorcza,
 • warstwa mrozoochronna - km 571+300 - 571+400, droga DZ-4,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - droga DD-7,
 • podbudowa bitumiczna - km 563+150 - 564+350,
 • warstwa wiążąca - km 562+600 - 564+525.

Roboty mostowe:

27 lutego 2017 - 12 marca 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
W związku z poprawą warunków atmosferycznych, Wykonawca za zgodą Inżyniera Kontraktu, rozpoczął wykonywanie głównych asortymentów robót, jak budowa nasypów, betonowania, itp.

 

Roboty drogowe:

Strony