Postęp prac

11 lipca - 17 lipca 2016

W dniach od 11.07.2016 r. do 17.07.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 562+250 - 562+300, km 568+400 - 568+450,
  • nasypy - km 562+810 - 563+250, km 566+000 - 566+400, droga DZ-2, DZ-4,
  • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+800 - 571+950,
  • warstwa mrozoochronna - km 570+800 - 571+250,
  • podbudowa bitumiczna - km 574+700 - 575+670,
  • humusowanie rowów i pasa rozdziału - km 565+325 - 565+575, km 566+400 - 567+000.

 

Roboty mostowe:

06 czerwca 2016 - 12 czerwca 2016

W dniach od 06.06.2016 r. do 12.06.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 568+000 - 568+575,
  • nasypy - km 562+850 - 562+950, km 566+500 - 567+000, km 568+000 - 568+100, km 572+185  - 572+260, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki, droga zbiorcza DZ-1,
  • warstwa mrozoochronna - km 569+650 - 569+950,
  • podbudowa z kruszywa łamanego - km 561+900 - 562+850.

 

Roboty mostowe:

Strony