Postęp prac

01 maja 2017 - 07 maja 2017

W dniach od 01.05.2017 do 07.05.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • zdjęcie warstwy humusu - km 575+750 - 575+950,
  • wykopy - km 571+980 - 572+250,
  • nasypy - km 571+980 - 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
  • warstwa mrozoochronna - węzeł Szumowo jezdnia zbiorcza,
  • podbudowa z kruszywa łamanego - km 572+250 - 572+600,
  • podbudowa bitumiczna - km 571+280 - 571+350,
  • ogrodzenie dróg - km 566+050 - 566+490.

Roboty mostowe:

Strony