Postęp prac

27 marca 2017 - 02 kwietnia 2017

W dniach od 27.03.2017 do 02.04.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 568+500 - 568+620, km 571+900 - 574+100,
 • nasypy - km 571+825 - 571+915, km 571+900 - 572+185, droga DZ-4, węzeł „Szumowo” jezdnia zbiorcza,
 • warstwa mrozoochronna - km 571+300 - 571+400, droga DZ-4,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - droga DD-7,
 • podbudowa bitumiczna - km 563+150 - 564+350,
 • warstwa wiążąca - km 562+600 - 564+525.

Roboty mostowe:

27 lutego 2017 - 12 marca 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
W związku z poprawą warunków atmosferycznych, Wykonawca za zgodą Inżyniera Kontraktu, rozpoczął wykonywanie głównych asortymentów robót, jak budowa nasypów, betonowania, itp.

 

Roboty drogowe:

13 lutego 2017 - 26 lutego 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 13.02.2017 r. do 26.02.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie roboty, które nie są uzależnione od warunków atmosferycznych:

Roboty drogowe:

30 stycznia 2017 - 12 lutego 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.

Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • rozbiórka podbudowy jezdni prawej drogi DK8 w km 561+043 - 561+700,
 • wywóz nadmiaru humusu i gruntów nieprzydatnych.

Roboty mostowe:

01 stycznia 2017 - 15 stycznia 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 01.01.2017 r. do 15.01.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • rozbiórka nawierzchni i podbudowy dawnej drogi DK8 w rejonie miejscowości Szumowo,
 • porządkowanie placu budowy - wywóz gruntów nieprzydatnych.

Roboty mostowe:

12 grudnia 2016 - 18 grudnia 2016

W dniach od 12.12.2016 r. do 18.12.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 571+950 - 572+183,
 • materac typ P1 - km 571+860 - 571+930,
 • materac typ P2 - km 571+950 - 572+000,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+100 - 564+400
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-1.

 

Roboty mostowe:

05 grudnia 2016 - 11 grudnia 2016

W dniach od 05.12.2016 r. do 11.12.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 561+700 - 563+787, km 572+000 - 575+750,
 • materac typ P1 - km 571+860 - 571+925, km 571+950 - 572+000,
 • materac typ P2 - km 572+100 - 572+185,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+100 - 564+300
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-1,
 • warstwa wiążąca - km 561+043 - 561+100,
 • bariery stalowe - km 565+000 - 565+600.

 

Roboty mostowe:

Strony