Postęp prac

31 października 2016 - 06 listopada 2016

W dniach od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 567+000 - 567+660, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
  • nasypy - km 561+900 - 565+000, km 569+950 - 570+720, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga DZ-1, DZ-7,
  • wymiana dynamiczna - km 575+550 - 575+650,
  • warstwa mrozoochronna - km 563+950 - 564+500,
  • podbudowa bitumiczna - km 561+043 - 561+900,
  • humusowanie skarp i rowów - km 565+000 - 565+325.

 

Roboty mostowe:

Strony