Postęp prac

12 grudnia 2016 - 18 grudnia 2016

W dniach od 12.12.2016 r. do 18.12.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 571+950 - 572+183,
 • materac typ P1 - km 571+860 - 571+930,
 • materac typ P2 - km 571+950 - 572+000,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+100 - 564+400
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-1.

 

Roboty mostowe:

05 grudnia 2016 - 11 grudnia 2016

W dniach od 05.12.2016 r. do 11.12.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 561+700 - 563+787, km 572+000 - 575+750,
 • materac typ P1 - km 571+860 - 571+925, km 571+950 - 572+000,
 • materac typ P2 - km 572+100 - 572+185,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+100 - 564+300
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-1,
 • warstwa wiążąca - km 561+043 - 561+100,
 • bariery stalowe - km 565+000 - 565+600.

 

Roboty mostowe:

28 listopada 2016 - 04 grudnia 2016

W dniach od 28.11.2016 r. do 04.12.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 561+043 - 563+150, km 567+680 - 567+800, droga DZ-1,
 • materac typ P1 - km 571+860 - 571+910,
 • materac typ P2 - km 572+000 - 572+185,
 • stabilizacja podłoża pod nasyp - km 574+760 - 575+050,
 • podbudowa MCE - droga DZ-1, DZ-2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 563+900 - 564+100.

 

Roboty mostowe:

31 października 2016 - 06 listopada 2016

W dniach od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 567+000 - 567+660, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
 • nasypy - km 561+900 - 565+000, km 569+950 - 570+720, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga DZ-1, DZ-7,
 • wymiana dynamiczna - km 575+550 - 575+650,
 • warstwa mrozoochronna - km 563+950 - 564+500,
 • podbudowa bitumiczna - km 561+043 - 561+900,
 • humusowanie skarp i rowów - km 565+000 - 565+325.

 

Roboty mostowe:

Strony