Postęp prac

11 lipca - 17 lipca 2016

W dniach od 11.07.2016 r. do 17.07.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 562+250 - 562+300, km 568+400 - 568+450,
  • nasypy - km 562+810 - 563+250, km 566+000 - 566+400, droga DZ-2, DZ-4,
  • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+800 - 571+950,
  • warstwa mrozoochronna - km 570+800 - 571+250,
  • podbudowa bitumiczna - km 574+700 - 575+670,
  • humusowanie rowów i pasa rozdziału - km 565+325 - 565+575, km 566+400 - 567+000.

 

Roboty mostowe:

Strony